Automotive components quality

Zlepšenie kvality

Sústreďujeme sa na zlepšenie a udržanie kvality vašej produkcie.

 

 

. . . s nami vaša kvalita rastie.

Prinášame rozumné a ekonomické riešenia

Sme mladá spoločnosť postavená na skúsených ľuďoch ponúkajúca profesionálne a ekonomické riešenia.

Podpora logistiky a skladu

Naše služby

Sortovanie/triedenie

Sortovanie/triedenie

Na základe kvalitatívnych alebo kvantitatívnych noriem udaných zákazníkom vykonávame 100% kontrolu dielov každého druhu, ktorej hlavným cieľom je vyradenie a zaistenie chybnej šarže tovaru, tak aby sa nezhodné diely nedostali na linku alebo k odberateľovi.

Podpora logistiky a skladu

Podpora logistiky a skladu

Podporíme Vás pri situáciách, kedy je potrebné využitie väčšieho množstva personálu na určitý čas, prostredníctvom našich vodičov VZV a pod.

Montážne a demontážne práce

Montážne a demontážne práce

Vykonávame pre Vás montážne a demontážne práce našim vyškoleným personálom na základe technickej dokumentácie presne podľa vašich potrieb.

Testovacie jazdy

Testovacie jazdy

Poskytujeme podporu pri kontrole a vývoji automobilov. Túto podporu realizujeme prostredníctvom kontroly hotových automobilov, funkčnosti interiéru a exteriéru, testovacími jazdami, hlukovými skúškami.

Vstupná a výstupná 100%-ná kontrola

Vstupná a výstupná 100%-ná kontrola

Na začiatku a na konci výrobnej linie je skupina špeciálne vyškoleného personálu, ktorá podľa potrieb a inštrukcií zákazníka vykonáva 100%-nú konrolu daných produktov plus drobné dopracovanie malých nedokonalostí.

Oprava komponentov

Oprava komponentov

Cieľom služby oprava komponentov je obnovenie funkčnosti tovaru na základe špecifikácií od zákaznika. Zaručujeme, že po vykonaní opravy sa na výrobnú linku dostanú len tie produkty, ktoré spĺňajú prísne kritéria zadané zákazníkom.

Firewall – ochranná bariéra

Firewall – ochranná bariéra

Prostredníctvom vlastného zaškoleného personálu vykonávame kontrolu každého vyrobeného produktu na linke, čím sa minimalizuje riziko, že Váš závod opustia chybné produkty. Po vyhodnotení našej dokumentácie ste schopný promptne reagovať a podniknúť kroky na odstránenie procesných chýb.

Prečo my ?

Vždy k dispozícií

Vždy k dispozícií

(24/7)x365

Sme Vám k dispozícií 24 hodín denne, sedem dní v týždni a 365 dní v roku. Každú zákazku riešime promptne a k Vašej najvyššej spokojnosti.

Reporty

Reporty

Samozrejmosťou je príprava štandardnej a prehľadnej dokumentácie k jednotlivým zákazkám, ktorú prispôsobíme potrebám zákazníka.

Materiál

Materiál

Zabezpečenie potrebného materiálu, náradia a pracovných pomôcok.

Personál

Personál

Vyškolený personál vykonáva zákazky precízne, flexibilne a profesionálne. Náš personál je školený všeobecnými pravidlami našej spoločnosti ako aj s BOZP, aby tak spĺňal prísne podmienky každého závodu.